اسپیسر فلت بار

 

از انواع اسپیسر کفی . اسپیسر فلت بار در فضاهای نرم و فرو رونده استفاده می‌شود. این اسپیسر معمولا در محل تقاطع دو میلگرد استفاده می‌شود. از این اسپیسر برای میلگردهایی استفاده می‌شود که از ۸ تا ۱۶ میلی‌متر ضخامت دارند.

Posted on