گروه هتلهای هما

شرکت گروه هتل‌های هما ، در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران تأسیس شد و اداره مجموعه‌ای از هتل‌های مصادره شده را بر عهده گرفت.

تا سال ۱۳۹۱ جزئی از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایران ایر بود و در سال ۱۳۹۱ سازمان تأمین اجتماعی مالک ۱۰۰ درصد سهام این گروه شد.

شرکت گروه هتل‌های هما در حال حاضر دارای پنج هتل با بیش از ۸۰۰ اتاق در چهار شهر مختلف ایران است.

هتل هما، تهران

هتل هما ۱، مشهد

هتل هما ۲، مشهد

هتل هما، شیراز

هتل هما، بندرعباس

Posted on