شرکت هتلهای هایت

Hyatt Hotels Corporation

شرکت هتل‌های هایت یک شرکت بین‌المللی هتل‌داری آمریکا است، و دفتر مرکزی آن در شیکاگو، ایلینوی، آمریکا قرار دارد.

این شرکت در سال ۱۹۵۷ تأسیس شد. این شرکت در زمان پهلوی در شهرهای ایران همچون چالوس، مشهد، و تهران هتل‌هایی داشت که در زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ مصادره شدند و بعدها در میان موارد ذکر دعاوی آمریکا علیه ایران مطرح گردید.این هتل‌ها اکنون متعلق به بنیاد مستضعفان هستند.

هتل پارسیان آزادی تهران (هایت تهران)

هتل پارسیان آزادی خزر (هایت خزر)

هتل همای مشهد (هایت مشهد)

Posted on