بیل

بیل ابزاری است با دسته‌ای بلند بیشتر از جنس چوب و تیغه‌ای پهن که در انتهای دسته آن قرار دارد. از این ابزار برای کندن زمین یا برداشتن گل و خاک سود می‌برند و بسته به کاربرد، ریخت آن نیز دگرش می‌یابد.

از بیل برای کندن  ، پخش ، جابجائی ، حمل و مخلوط کردن خاک یا مصالح استفاده می‌شود.

انواع بیل

  • بیل سر تیز
    برای حفاری و باغبانی استفاده می شود.
  • بیل پاروئی
    که سری پهن دارد برای حمل خاک استفاد می‌شود.
Posted on