ترانزیستور دو قطبی

ترانزیستور پیوندی

ترانزیستور دو قطبی از انواع ترانزیستوراست. Bipolar Junction Transistor که به اختصار با نام بی جی تی BJT شناخته می‌شود یک وسیله کوچک الکترونیکی و المان نیمه هادی است.

Posted on