جوش الکتروفیوژن

 

جوشکاری الکتروفیوژن

electrofusion،

جوش الکتروفیوژن از انواع روش‌های جوش  است که برای اتصال لوله‌های پلی اتیلن با چگالی متوسط، پلی اتیلن با چگالی بالا و سایر لوله‌های پلاستیکی استفاده می‌شود.
جوشکاری به روش الکتروفیوژن در دسته جوش‌های حالت جامد قرار دارد و در آن هیچگونه ذوبی جهت تکمیل عملیات اتصال رخ نمی‌دهد. در واقع با کمک جریان الکتریکی فرآیند جوش و اتصال میان لوله‌ها صورت می‌گیرد.
آشنایی با دستگاه الکتروفیوژن

برای جوش الکتروفیوژن باید از دستگاه الکتروفیوژن استفاده کرد.

Posted on