الکترود جوشکاری ظریف

الکترود جوشکاری ظریف

الکترود جوشکاری که برای انجام جوشکاری بسیار تمیز و ظریف مورد استفاده قرار میگیرد.

الکترود جوشکاری ظریف را الکترودهایی با قطر ۲.۵ تشکیل می‌دهند که بیشتر برای جریان جوشکاری ۶۰ تا ۹۰ آمپر مناسب هستند. از این دسته از الکترودها برای جوشکاری لوله‌های آب و گاز در خانه و آهن‌های ۲ و ۳ میلی‌متری استفاده می‌شود.
برای انجام جوشکاری ظریف نیاز به الکترود با قطر مناسب است. در صورتی که از الکترود جوشکاری مناسبی استفاده نشود، جوش حاصل شده از کیفیت قابل قبولی برخوردار نخواهد شد.

Posted on