مبحث هیجدهم مقررات ملی ساختمان – عایق بندی و تنظیم صدا

هدف از تدوین مبحث ۱۸ تعیین حداکثر مجاز نوفه (صدای ناخواسته) و زمان واخنش بهینه در راستای فراهم آوردن صدارسانی مطلوب در ساختمان‌ها است. در نتیجه رعایت الزامات این مبحث سلامت و آسایش و شرایط مناسب شنیداری برای ساکنان ساختمان فراهم خواهد شد. زمان واخنش مدت زمانی است که طول می‌کشد تا انرژی صدا بعد از خاموش شدن منبع صدا، ۶۰ دسیبل افت کند.

در این مبحث نتایج شرایط آکوستیکی، آسایش صوتی و جلوگیری از اتلاف امکانات در زندگی ماشینی برای ساکنان شهرهای بزرگ شرح داده شده است. مواد و عناصر ساختمانی که فضاهای ساخته شده را شکل می‌دهند، چگونگی شنیدن صداها و حتی چگونگی انتقال صدا به فضاهای اطراف را تعیین می‌کنند. با درک برخی از اصول پایه آکوستیکی و چگونگی کنترل صدا توسط مواد و ساختارها، می توان از بسیاری از مشکلات جلوگیری یا حداقل در مراحل اولیه آن را حل کرد و باعث کاهش هزینه‌های بازسازی شد.

فهرست مبحث 18 :
• کلیات
• مقررات آکوستیکی انواع ساختمان‌ها
• پیوست 1- مثالی از راهنمای طراحی آکوستیکی (برای دو مجموعه ساختمانی با کاربری‌های مختلف)
• پیوست 2- روش تعیین شاخص کاهش صدای یک جداکننده مرتب
• پیوست 3- مقادیر صدابندی هوابرد جداکننده‌ها
• پیوست 4- مقادیر صدابندی کوبه‌ای کف‌-سقف‌ها
• پیوست 5- مقادیر ضریب جذب مواد و مصالح گوناگون
• واژه‌نامه
• فهرست استانداردهای قابل استفاده

دانلود مبحث هیجدهم مقررات ملی ساختمان – عایق بندی و تنظیم صدا
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on