آب سیاه

فاضلاب انسانی / مدفوع ، دستمال توالت استفاده شده، ادرار یا دیگر مایعاتی که از بدن خارج می‌شوند ، به عنوان آب سیاه شناخته می‌شود،

Posted on