اتصالات گالوانیزه

(Galvanized Fitting)

اتصالات گالوانیزه برای اتصال لوله گالوانیزه در لوله کشی استفاده میشود اعلب به صورت دنده ای تولید می شود.

اتصالات چدنی هستند که و با گالوانیزه گرم گالوانیزه می شود و بصورت اتصالات سیاه هم عرضه می شود.

در شبکه  آبرسانی ، بخار ، هوا ، نفت و گاز و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

این اتصالات در برابر فشار و دمای بالا مقاوم بوده و مقاومت مکانیکی مناسبی دارند.  در برابر آتش سوزی مقاومت داشته و در برابر ورود اکسیژن به جدار لوله ها مقاوم می باشد.

Posted on