الکترود کربن

الکترود ذغال خالص

از انواع الکترود ذغالی است. الکترود کربن  از انواع الکترودهای ذغالی است که از ترکیب چند ماده مختلف تولید می‌شود.

 

 

 

Posted on