موتوواریو

Motovario

برند موتوواریو یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان گیربکس در ایتالیا و اروپا برای کاربردهای صنعتی و عمرانی است.

شرکت موتوواریو سال ۱۹۶۵ در شهر فورمیجین در  منطقه صنعتی شهر مُدنای ایتالیا شروع بکار کرد.

گیربکس هلیکال ، گیربکس کرانویل ، گیربکس آویز ،گیربکس حلزونی ،  گیربکس دور متغیر برخی انواع گیربکس موتوواریو است.

Posted on