ضربه قوچی

Water Hammer

چکش سیال / چکش آبی / شوک هیدرولیکی

ضربه قوچی مثل پدیده کاویتاسیون، از رایج ترین رخدادها در مکانیک سیالات است که موقع توقف ناگهانی مسیر شاره ای در حال حرکت، اتفاق می افتد.

ضربه قوچ در واقع افزایش فشاری است که در سیالات بعد از تغییر مسیر یا بسته شدن ناگهانی مسیر جریان رخ می دهد و این افزایش فشار در اغلب مواقع، زمانی اتفاق می افتد که یک شیر در مسیر حرکت سیال بسته شود. افزایش فشار در اثر وقوع ضربه قوچ می‌تواند 5 تا ۱0 برابر فشار سیستم باشد و این فشار اثرات مخرب زیادی بر سیستم اعمال می‌ کند.

 

با توجه به تعریف بالا بدیهی است که چکش آبی در خطوط لوله ای که جریانی تحت فشار دارند به وقوع بپیوندد. در بعضی از این سیستم‌ های لوله کشی تحت فشار، مانند خطوط نفت، توزیع آب، نفت و … این پدیده با تشکیل موج ‌هایی با سرعت بالا سبب بروز خطرات مختلفی می ‌شود تا جایی که بعضی از مواقع قدرت تخریبی شان در حدی است که خسارات سنگینی از جمله شکستن شیرها یا پمپ ها و ترکیدن لوله ها در خطوط انتقال را از خود به جا می گذارد.

 

 

 

Posted on