پمپ استخری

از انواع پمپ سیرکولاتور می باشد و برای گردش و تصفیه آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد. این پمپ ها دارای هد پایین و دبی بالا نسبت به پمپ های آب خانگی در توان برابر می باشند. هد پمپ های استخری برای غلبه بر افت فشار ناشی از تجهیزاتی است که بر سر راه لوله کشی آب استخر قرار دارند؛

Posted on