کاتالیزور

کنش یار / کاتالیست /Catalyst
کاتالیزور (به فرانسوی: Catalyseur) مواد شیمیایی هستند که در فرایندهای شیمیایی باعث افزایش سرعت واکنش می‌شوند.

 

Posted on