مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان – اجرای صنعتی ساختمانها

ضوابط و مقررات احداث ساختمان‌های فولادی و ساختمان‌های بتنی به روش صنعتی، در مبحث ۱۱ از مجموعه مقررات ملی ساختمان تهیه و تدوین شده است. در این مبحث تمرکز اصلی بر روی سیستم‌های سازه‌ایِ ساختمان‌های فولادی و بتنی است.

دامنه کاربرد این مبحث شامل کلیه ساختمان‌هایی است که به روش‌های زیر، طراحی و ساخته می‌شوند. این مقررات، حداقل ضوابط اجرای ساختمان‌های فولادی و بتنی است.

فهرست مبحث 11 :

• ساختمانهای فولادی با مقاطع گرم نورد شده
• سیستم قاب فولادی سبک(LSF)
• ساختمانهای بتنی پیش ساخته
• سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار(ICF )
• سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی(3D)
• سیستم قالب تونلی

دانلود مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان – اجرای صنعتی ساختمانها
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

Posted on