میلگرد بستر

میلگرد مقاومتی بستر / Bed joint Reinforcement

میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی موازی ، که مفتول های عرضی به صورت نردبانی یا خرپایی  به آن جوش شده اند، تشکیل شده و در ابعاد مختلف.

میلگرد بستر وسط ملات بین ردیف های واحد بنایی مثل آجر ، بلوک و …  دیوار ها نصب می شود.که امکان  ترک خورده یا شکستگی دارد مناسب است. همچنین برای ستونهای بنای ساختمان به منظور باربری عمودی و مایل تاثیر به سزائی دارد.

مفتول مورد استفاده در میلگرد بستر استاندارد ساخته شده از میلگرد استینلس استیل می باشد.

برای ساخت میلگرد بستر می بایست بحث رطوبت ملات ساختمان و امکان زنگ زدگی میلگرد در ملات بستر به کار رفته را حتما در نظر گرفت چرا که در غیر این صورت اگر میلگرد بستر زنگ بزند، نه تنها به مقاومت سازه کمکی نخواهد نمود بلکه خود عاملی برای از بین رفتن آن خواهد گردید. اما با توجه به در نظر گرفتن هزینه های ساختمان، استفاده از جنس فولاد زنگ نزن عملا گران تمام می شود. می توان با رعایت با دستورالعمل ها از میلگرد گالوانیزه ، میلگرد اپوکسی  و یا میلگرد آجدار استفاده نمود.

الزامات و دستورالعمل های میلگرد بستر در ایران در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ایران آمده است.

میلگرد بستر از میلگردهای به قطر 4 میلی متر که بهم جوش داده شده اند در عرض 5 تا 11 سانتی متر و بصورت قطعات بلند طولی و یا رول تولید میگردد.

میلگرد بستر در میان دیوارهای آجری یا سفالی قرار می گیرد و به کمک بولت یا تفنگ میخ کوب به ستون ها متصل می شوند و با ملات روی آنها گرفته می شود.

حداقل قطر مفتول‌ مورد استفاده چهار میلیمتر و حداکثر قطر مفتول‌ ها برابر نصف ضخامت ملات بستر می باشد.ضخامت ملات بستر نباید از شانزده میلیمتر بیشتر شودبنابر این حداکثر قطر مفتول هشت میلیمتر می تواند باشد.

میلگرد بستر کاربرد وال پست را دارد.

محاسبه میزان میلگرد بستر

بر اساس مقررات ملی ساختمان برای محاسبه میزان میلگرد بستر دو روش وجود دارد:
۱- روش محاسباتی:

در این روش مجموع سطوح مقطع مفتولهای مورد استفاده معادل ۰٫۰۰۰۷سطح مقطع موثر دیوار می باشد.
۲ – روش تجویزی:

به ازای حداکثر هر ۴۰ سانتی متر ارتفاع دیوار یک ردیف میلگرد بستر بکار می رود.

مزیت های استفاده از میلگرد بستر

به دوغاب بندی نیازی نیست.
در برابر زلزله مستحکم است.
مقاومت خوبی از خود نشان می دهد.
دیوار های متقاطع به یکدیگر اتصال پیدا می‌کنند.
موجب افزایش چشمگیر مقاومت دیوار می‌شود.
مقاومت برشی داخل صفحه دیوار افزایش می یابد.

Posted on