وال پست

نبشی کشی / Wall post

وال پست کلاف فلزی است که در طول های مشخص برای یکپارچه عمل نمودن دیوار به کار میرود.وال پست اغلب از نبشی و میلگرد ساخته میشود.

وال پست نگهدارنده دیوار است.  سبب درگیری دیوار با اسکلت خواهد شد.  وظیفه وال پست انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به اسکلت می باشد و در نتیجه استحکام  و عدم تخریب دیوار میگردد.

وال پست در دو نوع قائم و افقی است. وال پست قائم به موازات ستون ها  از روی تیر طبقه پایین به تیر طبقه بالا متصل میشود. و وال پست افقی بموازات تیرها  انجام میشود.

وال پست هم کاربرد میلگرد بستر را دارد.

نحوه اجرای وال پست

نبشی ها را به اندازه مورد نیاز برش داده و به هم جوش می دهند و یک قاب برای قرار دادن آجر ایجاد می کنند.و قاب های ایجاد شده را به اسکلت متصل میکنند.

در اسکلت فلزی نبشی ها به اسکلت جوش میگردد. و در اسکلت بتنی این کار به چند روش انجام می گردد:

  • بیس پلیت در زیر وروی تیر بتنی و در محل اجرای وال پست، قبل از بتن ریزی سقف اجرا و قاب ها را به آنها جوش میدهند.
  • با مته دیوار و سقف را  سوراخ می کنند و میلگرد با قطر مناسب را در سوراخ قرار می دهندو نبشی را به آن جوش میدهند.
  • دور ستون تسمه فلزی جوش داده شده و ، قاب را به آن جوش می دهند.
  • بیس پلیت را با انکر بولت  روی سقف ، کف و ستون نصب و قاب را به آنها جوش میدهند.برای نصب  بیس پلیت نباید از یا تفنگ میخ کوب استفاده کرد.

لازم به ذکر است روش سوم و چهارم غیر اصولی و خارج از مقررات میباشد.

در مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان ، آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله  استاندارد 2800 ضوابط اجرائی وال پست درج گردیده است.

برخی ضوابط وال پست

– دیوارهای داخلی یا تیغه‌های با ارتفاع بیش از ۱/۸ متر، باید به نحو مناسبی مانند استفاده از وادارها و . . . از نظر جانبی به سازه مهار شوند.
– حداکثر طول مجاز هر دیوار غیر سازه‌ای بین دو کلاف قائم، نباید از ۶ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن بیشتر باشد.
حداکثر ارتفاع دیوار غیر سازه‌ای از تراز کف ۳/۵ متر است.
لبه‌های قائم تمام دیوارهای غیر سازه‌ای باید مهار شوند.
لبه‌های فوقانی (افقی) دیوار غیر سازه‌ای که در تمام ارتفاع ادامه ندارد باید با کلاف فولادی یا ناودانی نمره ۶ یا معادل مقطع بتن مسلح یا چوبی که به دیوار سازه‌ای یا کلاف های احاطه کننده دیوار غیر سازه‌ای متصل باشد، مقید گردد.

– در تمام دیوارهای ساختمان، بویژه در دیوارهای نما، جهت مقاومت در برابر زلزله، ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آیین‌نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) باید رعایت گردد.

نکات اجرایی و کنترلی وال پست

– شاغول بودن و هم‌راستایی افقی وال پست‌ها در هر طبقه باید توسط ریسمان کشی کنترل شود.
– جوشکاری وال پست توسط فرد صاحب صلاحیت جوشکاری، انجام شود.

از آنجا که عملکرد وال پست، حفظ تعادل دیوار در اثر وارد شدن نیروی زلزله و باد می‌باشد، در صورتی که وال پست اجرا نشده و در زمان زلزله یا باد دیوار تخریب شود و به جان و مال افراد آسیب برساند، یکی از مقصرین حادثه، مهندس ناظر مربوطه خواهد بود.

Posted on