سرند

الک / غربال  / پرویزن / Sieve

الک ، وسيله ای جهت دانه بندي ، جدایش ، طبقه بندی و یک دست کردن یا دانه‌بندی خاک ، سنگ‌دانه شن و ماسه یا هر نوع ماده جامد خرد شده است وهرنوع مواد مشابه .

الک یک سطح توری است و اندازه دانه بندی ماده بستگی به مش بندی الک  دارد.

الک گاهی بعنوان صافی  برای جداسازی جامدات از مایعات هم استفاده می‌شود.

سرند

 

 

Posted on