ماژول

ماژول / مودول / پودمان / قطعات مدولار / Module

قسمتی مجزا از یک سیستم است که خود به تنهایی هدفی خاص را دنبال می کند. ماژول ها قطعاتی هستند که جزئی از یک سیستم بزرگ به شمار می آیند.
قطعاتی پیش ساخته ، تکرار شونده ، متحد شکل و جنس ، که قابلیت دارد از بهم وصل کردن آنها ، ساختاری به شکل و اندازه دلخواه و بنا بر نیاز بوجود آورد.
این قطعه می تواند از هر جنسی شامل : چوب ، فلز ، سنگ باشد. این قطعات با در کنار هم قرار گرفتن، هدف نهایی سیستم را به مرحله اجرا در می آورند.
این قطعات می توانند جهت اجرای یک کاربری واحد و یا چندگانه طراحی و ساخته شوند. اما در حالت کلی منفردا کاربرد ندارد.
البته در سیستم های الکترونیکی و کامپیوتر مفهوم متفاوت دارد.میتواند کد برنامه نویسی باشد و یا یک برد الکترونیکی دارای مدارهای مختلف.
اسکافولد  و اسباب بازی خانه سازی دوران کودکی ، یک مثال ساده برای ماژول می باشد.

ماژول

 

Posted on