چهار پهلو فولادی

مقاطع توپر فولادی با مقطع  چهار گوش می باشند. این مقاطع بسیار در صنایع و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد.در طول های 5 تا 6 متر تولید می شود. شکل پذیری این محصولات بسیار خوب بوده که به همین جهت بسیار در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی دو شیوه در ساخت این محصول بکار گرفته می شود :

تولید به روش  نورد گرم
تولید به روش نوردسرد

Posted on