ژئوتکنیک

Geotechnics

علم ژئوتکنیک، به اطلاعات تکنیکی مربوط به زمین می پردازد و جزو زیرمجموعه‌های علم زمین‌شناسی است.

مهندسی ژئوتکنیک Geotechnical engineering یا مهندسی خاک و پی شاخه‌ای از مهندسی عمران است که به بررسی مهندسی رفتار مصالح زمین و مخاطرات محتمل در رابطه با احداث سازه ها می‌پردازد.

 

 

Posted on