تتریل

تري نيتروفنيل متيل نيتروآمين

مواد منفجره اي است بلوري شكل ٬ زرد رنگ، در اثر حرارت ذوب مي شود و سپس تجزيه و منفجر مي گردد. دراثر شعله یا دود مي سوزد.

تتريل بعنوان ماده منفجره و تخريب بكار مي رود.

قدرت انفجاري اين ماده بيش از تي ان تي و اسيد پيكريك است و بر اثر عواملي چون ضربه و جرقه از تي ان تي و پيكرات آمونيوم زودتر منفجر مي شود. در شرايط مختلف انبار و رطوبت پايدار بوده و بمدت زياد مي توان آنرا نگهداري نمود. قدرت شكنندگي زيادي داشته و قدرتش از پتن و آر دي ايكس(R.D.X) كمتر است.

تتريل بعنوان منفجره برای تخریب بتن ، سنگ و ساروج استفاده میشود. مصرف اصلي تتريل بعنوان مواد تشکیل دهنده سایر مواد منفجره است. اگر تتريل كه بصورت فشرده شده مصرف شود حساسيت كمتري از خود نشان مي دهد و انفجاري قوي تر را دارد.

Posted on