تاور بریج

تاور بریج / Tower Bridge

پل برج لندن ، پل مشهور و نمادین شهر لندن است که بر روی رودخانه تایمز ساخته شده و با معماری باشکوه و زیبایش یکی از معروف ترین پل های دنیا است.

تاور بریج در سال ۱۸۹۴ تکمیل شده و به خاطر برج لندن که در نزدیکی اش قرار داشته به نام تاور بریج یا پل برج شهرت پیدا کرده است.

این پل نمادین در دو طبقه ساخته شده که طبقه پایین برای تردد ماشین ها و طبقه بالایی برای عبور رهگذران در نظر گرفته شده است.

بیش از ۴۳۲ کارگر در ساخت این پل مشارکت داشته اند و بیش از ۷۰۰۰۰ تن بتن به عنوان پایه ها و نگهدارنده های برج در بستر رودخانه ریخته شده است. تاور بریج ۲۴۴ متر طول دارد دو برج در دو طرف پل قرار گرفته و هریک از برج ها هم ۶۵ متر ارتفاع دارند.

Posted on