مونت موریلونیت

Montmorillonite

مونت موریلونیت فراوان ترین گروه از کانی های رسی  است که به میزان زیادی در بنتونیت یافت می شود.

کاربرد مونت موریلونیت

کاربردهای چسبانندگی ، استفاده به عنوان پرکننده ، جاذب ،  حامل دارو (drug delivery) و کاتالیست واستفاده در صنعت سرامیک

خواص مونت موریلونیت

جذب بالای آب
ترکیب شیمیایی فعال
تورم پذیری بالا

Posted on