سنگ بادبر اندازه

در ردیف سنگ بادبر قرار دارد.که در ابعاد استاندارد، به صورت تایل چهار ضلعی و یا ابعاد طولی و یا به سفارش مشتری بریده میشود و سط بیرونی یا نمای آن توسط ابزار دستی یا ماشینی برای نمایان شدن بافت سنگ برداشته شده است.

ماده خام سنگ بادبر اندازه معمولا سنگ پلاک با ضخامت اسمی 2 تا ۶ سانتی متر است.

سنگ بادبر در ابعاد مختلفی فرآوری می‌شود از جمله ابعاد پرکاربرد آن طول و عرض ۵ تا ۴۰ سانتی‌متر می‌باشد. ظاهر این سنگ‌ها بسیار زبر و ناصاف بوده و احساس طبیعی بودن سنگ و نما را به ما القا می‌کند.

Posted on