شهر شفشان

شفشاون از زیباترین شهرهای جهان است که در آفریقای شمالی و در رشته‌کوه‌های کشور مراکش واقع شده است.

در شمال غربی چنین کشور منحصربه‌فردی که دوگانه‌ای از جذابیت اروپایی و اصالت عربی است، شهری با نام شفشاون واقع شده است که می‌توان آن را نگین فیروزه‌ای مراکش دانست.

شفشاشون شهر فیروزه ای نامیده میشود چون  ساختمان‌ها و تمام درها و کوچه های شهر شفشاون به رنگ آبی اقیانوسی است.

خاصیت این شهر توریستی آرامش آبی‎‌رنگی است که با قدم زدن در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، در وجود هر گردشگری رخنه می‌کند،

 

Posted on