وان آلن

کمربند وان آلن

دو ناحیه هلالی شکل با فاصله 3200 و 16000 کیلومتری از سطح زمین هستند که از رسیدن تابش‌های خطرناک به سطح زمین جلوگیری می‌کنند. این تابش‌ها بسیار مضر و خطرناک هستند. کمربندهای وان آلن نواحی مملو از ذرات باردار پرانرژی مانند الکترون و پروتون هستند.

Posted on