نرم افزار اکسل

 

Excel

اکسل یکی از شناخته شده‌ترین نرم‌افزارهای کامپیوتری است که به عنوان یک ابزار صفحه گسترده برای فعالیت‌های مختلفی  مدیریت پروژه نظیر انجام محاسبات ریاضی، تهیه جدول، رسم نمودار، گزارش‌نویسی، برنامه‌نویسی ماکرو و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 

Posted on