جارو شارژی

وسیله ای است برای جمع آوری زباله ، گرد و غبار ، آَشغال و صایعات

جاروشارژی کاربردی شبیه به جاروبرقی دارد.

جارو شارژی نیروی محرکه خودرو از باطری قابل شارژ درون خود دریافت نیکند و این باطری با برق شهری و بوسیله شارژر مخصوص شارژ میشود.

 اسپانسر تبلیغاتی

Posted on