صلیب بند کاشی و سرامیک

صلیب بند کاشی ، صلیب بند سرامیک

از قطعه ای پلاستیکی تشکیل شده هست که ایجاد کننده فاصله دقیق و منظم بین کاشی و سرامیک است.

شکل سه پر  تی شکل  ، چهار پر  و  سه پر ۱۲۰ درجه بنزی تقسیم بندی می شود.

صلیب بند ها از سایز یک تا 10 میلیمتر تولید و عرصه میشود.

 

 

Posted on