نشریه 167 مقررات طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی

نشریه 167 (مقررات طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی)

 

بکارگیری درست مصالح و اعمال روش‌های مهندسی در صنعت ساختمان که با روش‌های صنعتی پیشرفته، نیمه صنعتی یا حتی سیستم‌های دستی و سنتی اجرا می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هدف از نشریه 167 طراحی و اجرای جزئیات ساختمانی با توجه به عوامل تعیین کننده، اقلیم، مصالح، تکنولوژی، ساختار و عملکرد بنا است.

نشریه 167 با عنوان مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی در سه جلد از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر گردیده است.

جلد اول: اقلیم و ویژگی‌های ساختمانی، روش‌های ساخت و تکتولوژی ساختمان، مصالح ساختمان و ضوابط کاربرد آن

جلد دوم: ویژگی‌های ساختاری و عملکردی ابنیه

جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم‌افزار نقشه‌های جزئیات تیپ به پیوست یک دیسک لیزری (CD) حاوی نقشه‌ها

 

دانلود نشریه ۱۶۷

Posted on