تصویر سنجی

فتوگرامتری / Photogrammetry

تکنولوژی مورد استفاده برای دستیابی به اطلاعات قابل اطمینان در مورد اشیای فیزیکی و محیط اطراف ما است. این اطلاعات، طی فرآیندهایی نظیر ثبت، اندازه‌گیری و تفسیر تصاویر دوبعدی، امواج الکترومغناطیسی و غیره به دست می‌آیند. هدف فتوگرامتری، تعیین خواص هندسی و تفسیر مفهومی اشیا و محیط از روی عکس یا داده‌های مشابه مورد است.

تصویرسنجی، علم اندازه‌گیری مشخصات هندسی المان‌های سه‌بعدی از روی تصاویر دوبعدی است. این علم، در حوزه‌های مختلفی نظیر نقشه‌برداری، مهندسی، کشاورزی، رباتیک، هنر و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس موقعیت قرارگیری تجهیزات تصویربرداری، فتوگرامتری به دو روش اصلی هوایی و زمینی تقسیم می‌شود. دوربین‌های عکس‌برداری و فیلمبرداری، از متداول‌ترین تجهیزات فتوگرامتری به شمار می‌روند.

Posted on