توری پرسی

نام های توری بافتی / توری مشبک

نوعی توری  که از مفتول های حرارتی در سایزهای متفاوت از 2 تا 6 میلی متر بوده که به صورت دنده شده در آمده و به صورت تار و پود با چشمه های مربع و مستطیل شکل بافته می شوند.

Posted on