فرزاد دلیری

فرزاد دلیری یکی از بزرگترین معماران معاصر ایران است.

متولد سال ۱۳۳۳ تهران فارغ التحصیل سال 1358 از دانشگاه علم و صنعت تهران.

برخی آثار فرزاد دلیری

چناران پارک ، روما رزیدنت کامرانیه ، بام نیاوران، برج کوه نورد، بام جمشیدیه، بام مهمان‌دوست دیده می‌شوند

Posted on