مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمان های فولادی

مبحث 10 ، حداقل ضوابط و مقرراتی است که در تحلیل، طراحی و اجرای ساختمان‌های فولادی به کار می‌رود. این ضوابط جهت تامین ایمنی و بهره‌برداری مناسب، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فهرست مبحث 10 :
• الزامات عمومی
• الزامات طراحی
• الزامات طراحی لرزه ای
• ساخت،نصب و کنترل
• پیوست1 ضریب طول موثر اعضای فشاری
• پیوست2 تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل الاستیک مرتبه اول تشدید یافته

دانلود مبحث دهم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمان های فولادی
( آخرین ویرایش – مستقیم از سایت وزارت راه و شهر سازی – دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان )

 

Posted on