شهر هوشی مین

هوشی‌مین ویتنام یکی از زیباترین شهرهای جهان است.

هوشی مینه در ساحل رود سایگون قرار دارد.

پیش از پایان جنگ ویتنام و یکی شدن ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی در سال ۱۹۷۵ میلادی این شهر سایگون نام داشت و پایتخت ویتنام جنوبی بود

در ۶۰ کیلومتری دریای چین جنوبی و ۱۷۶۰ کیلومتری هانوی پایتخت ویتنام.

 

Posted on