شهر پراگ

شهر پراگ پایتخت کشور چک و قلب اقتصادی و فرهنگی این کشور اروپایی می‎باشد. این شهر رویایی در شمال غربی چک و بر روی رودخانه “والتاوار” قرار گرفته‌است.

Posted on