کانال هوا فلکسیبل فویلی

کانال فلکسیبل فویلی ، کانال فلکسیبل آلومینیوم

 

یکی از انواع کانال‌ فلکسیبل‌ است. کانال خرطومی آلومینیومی  این کانال از دو فویل آلومینیوم ساخته شده که یک لایه پلی استر در میان آنها قرار گرفته است.

 

 

 

 

Posted on