دستگاه تنظیم کف ساختمان

دستگاه کف سازی ساختمان

دستگاهی می باشد که بطور اتوماتیک  و خود تراز  ملات زیر سازی پوشش نهایی کف مثل  سنگ و سرامیک و یا لمینت و پارکت را بر روی سطح قرار داده و تسطیح میکند.

Posted on