الکترود E 316H

ترکیب شیمیایی الکترود E 316H مانندالکترود E310 می باشد. تنها مقدار کربن آن بیشتر است. مقدار کربن در این الکترود معمولاً ۰.۰۴ تا ۰.۰۸ درصد گزارش شده، پس دارای استحکام کششی و مقاومت خزشی بالاتری به خصوص در درجه حرارت های بالا می باشد. این الکترودها بطور عادی برای جوشکاری فولادهای سری AISI 316 H مورد استفاده قرار می گیرد.

Posted on