رزین پلی یورتان ترمیم بتن

از انواع رزین پلی یورتان که در ترمیم بتن و تعمیر ترک در بتن مورد استفاده قرار میگیرد.

رزین های پلی یورتان برای آب بندی و حذف نشت آب از ترک ها و درزهای بتن استفاده می شود.

رزین پلی یورتان به کار برده شده در تعمیر ترکها سیستمی دو بخشی شامل 100 درصد از رزین پلی یورتان به عنوان بخش اول و آب به عنوان بخش دوم می باشد.. رزین های پلی یورتان در هنگام اختلاط با آب و عمل آوری به شکل فوم های انعطاف پذیر یا ژل در می آیند .

رزین پلی یورتان پس از پکر گذاری بداخل ترک ها با فشار بالا تزریق میشود.

Posted on