اسید بتن

حلال بتن / مایع تخریب کننده بتن

اسید ضد بتن نوعی ماده شیمیایی است که برای تخریب بتن ، ساروج ، و سنگ  می باشد که بسیار خطرناک و قوی می باشد.

اسید ضد ، فرمولی اسیدی دارد. از چند نوع اسید به همراه کاتالیزور هایی که توانایی از هم گسیختن بافت سفت و سخت بتن را از هم دارد ساخته شده است.

از اسید بتن در مواقعی که بتن مورد نظر عمق زیادی ندارد استفاده می شود و بیشتر برای تخریب های سطحی از آن استفاده می کنند.

برای بهره برداری مطلوب از اسید بتن بهتر است که در دمای پایین یعنی در ساعت اولیه صبح و بعد از ظهرامجام شود.

همچنین در سطوح خشک و خنک نتیجه ی بهتری می دهد.

برای انتقال اسید به سطوح از پمپ یا اسپری استفاده کرد.مدت زمانی که طول می کشد تا به داخل سطح مورد نظر نفوذ کند و واکنش شیمیایی آغاز گررد 10تا50 دقیق به طول می انجامد.

به حلال ساروج ، اسید ساروج ، حلال سنگ ، اسید سنگ هم خوانده میشود.

Posted on