رابیتس

راویز / expanded metal

رابیتس ورق های مشبک گالوانیزه به منظور نگه دارنده اندود در سطوح.

رابیتس دارای چشمه هایی است که اندود و را براحتی در خود نگه میدارد.

رابیتس در کارگاه های ساختمانی اصطلاحا راویز خوانده می شود.

کاربرد

برای انجام گچ کاری سقف، سقف کاذب ، سیمان کاری نما و همچنین نگه داری ملات به منظور سنگ کاری ، فرم دادن سطوح سه بعدی ، پیچیده و منحنی های مرکب که در نهایت با گچ یا خاک رس و یا متریال دیگر پوشانده می شوند

رابیتیس بنابر کاربرد و بر اساس تعداد ستون و وزن تقسیم‌بندی‌ میشود بطور مثال :

رابیتس ۹ ستون به وزن ۶۵۰ گرم، تا ۹۰۰ گرم

رابیتس ۱۱ ستون به وزن ۸۳۰ گرم و ۸۶۰ گرم

رابیتس ۱۳ ستون به وزن ۸۶۰ گرم، ۹۳۰ تا ۱۰۸۰ گرم

 

Posted on