چک حقوقی

چک حقوقی ، چکی است که قابلیت پیگری کیفری را ندارد و این عدم قابلیت نتیجه مستقیم قانونی است که قانون گذار در نظر گرفته است .

انواع چک حقوقی

1- چک هایی که به طور کلی و بر طبق قانون نمی توان از آنها شکایت کیفری کرد. شامل:

• چک سفید امضا

• چک تضمینی

• چکی که پرداخت وجه آن از بانک منوط به انجام یک شرط که در متن چک آمده است ، باشد .

• چک بدون تاریخ

• چک مدت دار

• چک هایی که بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد

2- چک هایی  که در مهلت 6 ماهه ای که برای دریافت گواهی عدم پرداخت مهلت داشته اند ، اقدام نشده

وصول چک به روش حقوقی

مراحل وصول حقوقی چک برگشتی به روش حقوقی  ، مانند سایر دعاوی حقوقی است .

در صورت صدور حکم و  تایید رای دادگاه بدوی رر دادگاه تجدید نظر ، حکم  به اجرائیه دادگاه ابلاغ تو اجرائیه صادر میشود . محکوم 10 روز از تاریخ صدور اجرائیه فرصت دارد که حکم را اجرا کند . بدهی خود را بپردازد و اگر در این مهلت این کار را نکند طلبکار می تواند دادخواست توقیف اموال را بدهد و اگر محکوم ، مالی نداشت که بتوان توقیف کرد ، می توان از دایره اجرای احکام ، درخواست صدور حکم جلب محکوم را نمایید .

 

Posted on