اسکریپر

Scraper

اسکریپر یکی از ماشین آلات عمرانی می باشد که اکثراً در پروژه های راهسازی کاربرد دارد. اسکریپرها می توانند به تنهایی مواد را در مسافت های حمل متوسط تا زیاد، گودبرداری، بارگیری، حمل و باراندازی کنند.

اسکریپر به عنوان یک گزینه اقتصادی برای کارهای برون شهری از بهترین ماشین الات راهسازی  می باشد.

 

Posted on