نسبت طلائی

عدد فی

در ریاضیات و هنر برابر است با :

نسبت بخش بزرگتر به بخش کوچکتر، که برابر است با نسبت کل به بخش بزرگتر

مراجع علمی ، حرف یونانی فی (ϕ) را برای این عدد انتخاب کرده‌اند. مقدار عددی عدد طلایی  به طور تقریبی برابر است با:

1/6180339887

این نسبت در معماری بسیار پر کاربرد است گفته میشود در ساخت اهرام مصر از این تناسب بهره گیری شده است.

ابعاد و اندازه های برج و میدان آزادی ، ارگ بم ، پل ورسک ، مقبر پور سینا در همدان به عدد طلایی نزدیک می‌باشد.

این نسبت در طبیعت بسیار دیده میشود لئونارد و داوینچی اولین کسی بود که نسبت دقیق استخوان‌های انسان را اندازه گیری نمود و ثابت کرد که این تناسبات با ضریب عدد طلایی هستند.

 

Posted on