پل ساتونگ چین

پل ساتونگ چین چهارمین پل بلند جهان است ، ارتفاع آن ۳۰۶ متر می باشد.

این پل کابلی در سال ۲۰۰۸ میلادی افتتاح شده است.  این پل بزرگ  بر روی رودخانه یانگ تسه بنا نهاده شده است و دو شهر نانتونگ و چانگشو را به هم وصل میکند .

Posted on