قوس

قوس یا چَفد جسمی منحنی شکل است که بر روی دهانه‌ها به منظور کاربردهای گوناگون پوششی ساخته می‌شود. این کاربردها می‌تواند طاق و گنبد باشد و یا سازه‌ های دیگری همچون پل.

Posted on