سیلوی سیمان

محل نگه داری سیمان فله.

به منظور نگه داشتن بهینه سیمان و جلوگیری از هدر رفتن آن، از سیلوی سیمان در تناژهای مختلف استفاده می شود.

اهمیت نگهداری سیمان در شرایط مناسب یکی از اولویت های مهم هر پروژه عمرانی می باشد .

سیمان در ظروف سربسته و بدون منفذ برای مدت نسبتأ طولانی قابل نگهداری است. نگهداری یا ذخیره سیمان در سیلوهای مناسب تا مدت سه ماه مجاز است ولی مدت زمانی که در کیسه‏ های سه لایه کاغذی حتی در شرایط مناسب حفظ می‏شود پس از 4 تا 6 هفته مقدار قابل ملاحظه ای از مقاومت آن کاهش می یابد .

 

 

 

Posted on